Kunnskapssenter

Hva er CPU og GPU-flaskehals?
Hva er CPU og GPU-flaskehals?
CPU-flaskehals oppstår når CPU-en ikke kan holde tritt med prosesseringshastigheten til GPU og GPU-flaskehals oppstår når GPU-en ikke kan holde med CPU-en...